Thông báo về điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 bằng phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (có danh sách thí sinh kèm theo) và tổ chức xét tuyển đối với thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 15/5/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội,

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo về điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và tổ chức xét tuyển đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

a) Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức dựa vào kết quả học tập THPT, để trúng tuyển, thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước:

+ Tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3) thuộc 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm;

+ Với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển, các điểm thuộc học kỳ 1 lớp 11 (Đhk3), học kỳ 2 lớp 11 (Đhk4), học kỳ 1 lớp 12 (Đhk5) phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm.

- Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT năm 2020:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2020;

+ Tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3) thuộc 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm;

+ Với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển, các điểm thuộc học kỳ 1 lớp 11 (Đhk3), học kỳ 2 lớp 11 (Đhk4), học kỳ 1 lớp 12 (Đhk5) phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm.

b) Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, để trúng tuyển, thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng các ngành thuộc các tổ hợp xét tuyển V00, H00 (các ngành năng khiếu):

+ Tốt nghiệp THPT năm 2020;

+ Có điểm thi năng khiếu lớn hơn hoặc bằng 8,00 đối với thí sinh thuộc KV1; 9,00 đối với thí sinh thuộc KV2, KV2-NT; 10,00 đối với thí sinh thuộc KV3.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng các ngành không thuộc các tổ hợp xét tuyển V00, H00, phải tốt nghiệp THPT năm 2020.

2. Nhà trường tổ chức xét tuyển đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như sau:

- Đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành năng khiếu, không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hoặc/và không thể dự thi năng khiếu: Nếu thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 nhưng vẫn tham dự thi năng khiếu (do đã hết hạn cách ly), thì xét tuyển ngay sau khi thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2, điểm trúng tuyển được lấy như đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đợt 1; nếu thí sinh không tham dự được kỳ thi năng khiếu thì không xét tuyển năm 2020.

- Đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành còn lại không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1: Xét tuyển ngay sau khi thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2, điểm trúng tuyển được lấy như đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đợt 1.

Danh sách thí sinh ĐKXT bằng phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Danh sách TS trúng tuyển ĐKXT bằng học bạ THPT, đã TN THPT từ 2019 trở về trước

Danh sách TS  ĐKXT bằng học bạ THPT, chưa TN THPT

Danh sách TS  ĐKXT thẳng các ngành năng khiếu V00, H00

Danh sách TS  ĐKXT thẳng các ngành Không phải ngành năng khiếu

 

Tin khác :

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ !

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 854 2391; 093 618 8538

Fax: 024.33120904

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn