chitiet ==== /
Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 - tuyensinh.hau.edu.vn

Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020

 Căn cứ các quy chế, quy định của Bộ GDĐT và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đại học hệ chính quy năm 2020 của Nhà trường như sau:

1. Thí sinh có nhu cầu có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

2. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, thí sinh thực hiện như sau:

2.1. Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào các ngành/nhóm ngành bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng một trong hai phương thức sau:

a) Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020 để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020.

b) Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Thí sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có tại Điểm thu nhận hồ sơ.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 27/9/2020.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) trước 17h00 ngày 29/9/2020.

Địa điểm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (đối với cả hai phương thức): Tại các Điểm thu nhận hồ sơ mà thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020.

2.2. Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT các ngành trong nhóm ngành thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- Sau khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo quy định tại Mục 1 của Thông báo này, thí sinh ĐKXT vào các ngành năng khiếu thuộc Nhóm ngành 1 (KTA01), Nhóm ngành 2 (KTA02), Nhóm ngành 3 (KTA03), Nhóm ngành 4 (KTA04) hoặc các ngành thuộc Nhóm ngành 5 (KTA05) của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nếu có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng các ngành trong nhóm ngành, cần phải khai Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đại học năm 2020 do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội phát hành (có mẫu phiếu kèm theo dưới đây) và gửi về Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; thí sinh chỉ có nhu cầu thay đổi thứ tự ưu tiên các nhóm ngành (mà không thay đổi thứ tự ưu tiên các ngành trong các nhóm ngành) hoặc thí sinh ĐKXT các ngành còn lại (không thuộc các nhóm ngành nêu trên) không cần phải nộp phiếu này.

- Hình thức gửi Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh có thể nộp phiếu trực tiếp tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

          Bộ phận một cửa – Tầng 1 nhà I, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

          Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thời gian nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 27/9/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu thí sinh gửi qua đường bưu điện).

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

                    Phòng Đào tạo (phòng U114, nhà U) Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                    Địa chỉ:             Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

                    Điện thoại:       024 3 854 2391; 093 618 8538

                     Email:               tuyensinh@hau.edu.vn

                     Website:           www.hau.edu.vn

 

MẪU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng các ngành trong nhóm ngành năng khiếu do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng các ngành trong nhóm ngành 5 do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành

 

Tin khác :

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.385.423.91;

Hotline: 0982.619.900

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn