chitiet ==== /
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI - tuyensinh.hau.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Tin khác :

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.385.423.91;

Hotline: 0982.619.900

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn