Biểu mẫu

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN/ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
Các mẫu phiếu ĐKDT/ĐKXT do Trường Đại học Kiến trúc phát hành, thí sinh có thể nhận bằng một trong các hình thức sau:
- Tải (download) mẫu phiếu tại địa chỉ: tại đây (in đen trắng, khổ giấy A4);
- Nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Phòng F216, F217, F218, tầng 2 nhà F, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.385.423.91;

Hotline: 0982.619.900

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn