6 phút trước
Lịch sử hoàn thành

Lịch sử xây dựng và phát triển

Vào ngày 26 tháng 3 năm 1963, Trường Cán bộ Quân – Dân Y được thành lập tại sông Re tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở của hai trường: Trường Trung cấp Quân Y trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu V và Trường Cán bộ Y tế Trung – Trung bộ thuộc Ban Dân Y đóng tại phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, Trường được đổi thành tên: Trường Trung học Y tế Đà Nẵng, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Đà Nẵng, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế II-Bộ Y tế. Đến ngày 27 tháng 02 năm 2006, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế II được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II-Bộ Y tế theo Quyết định số 907/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau một thời gian phấn đấu nỗ lực không ngừng, Trường đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập thành Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II theo Quyết định số 595/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013
Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là một trường đào tạo đa ngành về khoa học sức khỏe, với 07 ngành học trình độ đại học gồm ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Y tế công cộng với quy mô đào tạo hơn 4.200 sinh viên. Kết quả đào tạo của trường từ 1975 đến nay đã đào tạo hơn 35.800 cán bộ Y tế cho nhiều tỉnh thành trong trong cả nước. Bên cạnh đó, Nhà trường còn đào tạo, bồi dưỡng liên tục và đào tạo nghề các lớp như lớp Điều dưỡng cơ bản, Y học cổ truyền, Điều dưỡng Nha khoa cơ bản, Kỹ thuật phục hình răng cơ bản, Quản lý Điều dưỡng, Kỹ thuật VLTL/PHCN, Kỹ thuật Xét nghiệm cơ bản…Các thế hệ học sinh, sinh viên của Nhà trường đã tốt nghiệp hiện đang công tác tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, phát huy tốt đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và truyền thống tốt đẹp của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ CCVC

Về cơ cấu tổ chức của trường hiện nay cơ bản được kiện toàn khá đồng bộ, các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đã được xây dựng và đáp ứng với yêu cầu đào tạo mới. Trường hiện có 21 đơn vị trực thuộc, gồm: 08 phòng, 07 khoa (với 38 bộ môn trực thuộc khoa), 03 bộ môn trực thuộc trường và 03 trung tâm (trong đó có 01 cơ sở khám chữa bệnh). Tổng số công viên chức và hợp đồng lao động của Trường hiện có là 306 CCVC trên 370 biên chế được giao, trong đó có 206 CCVC giảng dạy và kỹ thuật viên phục vụ giảng dạy (chiếm 73,6%); trong số 186 giảng viên, số có trình độ sau đại học (PGS, TS, Th.S, BS.CKI, CKII) là 140 người (chiếm 73%). Ngoài ra, trường còn có 42 cán bộ, giảng viên theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP gồm 05 tiến sĩ và 37 thạc sĩ cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ sau đại học từ thạc sĩ trở lên thuộc các bệnh viện Trung ương và địa phương như: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện 199 Bộ Công an, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Sản-Nhi Đà Nẵng, các Bệnh viện chuyên khoa của thành phố Đà Nẵng, các Trung tâm Y tế quận, huyện thành phố Đà Nẵng, các công ty Dược Trung ương và địa phương.

Chia sẻ bài viết:

Tin mới

Những dự án mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đường dây điệ Bắc - Nam , thủy điện Trị An , kênh thoát lũ T5 ... Đều mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
6 phút trước
Những dự án mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đường dây điệ Bắc - Nam , thủy điện Trị An , kênh thoát lũ T5 ... Đều mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
6 phút trước
Những dự án mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đường dây điệ Bắc - Nam , thủy điện Trị An , kênh thoát lũ T5 ... Đều mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
6 phút trước
Những dự án mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đường dây điệ Bắc - Nam , thủy điện Trị An , kênh thoát lũ T5 ... Đều mang dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
6 phút trước

Bài viết liên quan

6 phút trước
Lịch sử hoàn thành và phát triển
15 phút trước
Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
10 tháng 03 2022
Chức năng và nhiệm vụ
6 phút trước
Triết lý giáo dục
6 phút trước
Lịch sử hoàn thành và phát triển
6 phút trước
Lịch sử hoàn thành và phát triển

Thông báo

Xem thêm >>

17

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

5

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

12

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

25

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

19

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

7

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

23

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)

23

DEC
Lịch thi kết thúc phần học kỳ I - Năm học 2022 - 2023. Đợt 3 (Các lớp DHTL VLVH năm I và YK 3AB)