Năm 2021, HAU ra mắt 04 chuyên ngành mới

Đón đầu xu thế và đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh 04 chuyên ngành học mới: Quản lý bất động sản, Quản lý dự án xây dựng, Thiết kế đô thị và Công nghệ đa phương tiện. 

Năm 2021, bên cạnh 11 chuyên ngành đang có nhu cầu nhân lực cao nổi trội của xã hội: Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật môi trường đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị,  Công nghệ cơ điện công trình, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng công trình ngầm đô thị, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức tuyển sinh các chuyên ngành mới, bao gồm:

Khối A00, A01, C01, D07 tìm hiểu 03 chuyên ngành:

- Quản lý dự án xây dựng

Quản lý bất động sản

- Công nghệ đa phương tiện 

Ngoài ra, khối V00 có chuyên ngành mới Thiết kế đô thị của Khoa Quy hoạch đô thị và Nông thôn.

Đây đều là những chuyên ngành góp vai trò quan trọng cũng như có nhu cầu cấp thiết tại thị trường lao động Việt Nam.

 

 

Tin khác :

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ !

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 854 2391; 093 618 8538

Fax: 024.33120904

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn