Hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và đăng ký dự thi (ĐKDT) môn năng khiếu năm 2021 như sau: 

1. Thí sinh ĐKXT bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

a) Hồ sơ cần nộp: Thí sinh khai nguyện vọng ĐKXT vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (mã trường KTA) trong mục Thông tin dùng để xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng của Bộ GDĐT. (Thí sinh tham khảo mẫu ghi phiếu này tại đây).

Nếu ĐKXT vào các ngành có tổ hợp xét tuyển V00, H00, thí sinh phải nộp hồ sơ dự thi năng khiếu do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội phát hành theo quy định tại Mục 5.

Nếu ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04), thí sinh khai thêm thêm Phiếu ưu tiên ngành trong nhóm ngành (Phụ lục 2) do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội phát hành và nộp cho Nhà trường.

b) Thời gian nộp hồ sơ:

- Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng trong thời gian do của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thí sinh nộp phiếu ĐKDT, ĐKXT do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội phát hành từ ngày 20/4 đến ngày 18/6/2021.

c) Địa điểm nộp hồ sơ:

- Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng và lệ phí ĐKXT tại trường THPT hoặc tại điểm thu hồ sơ thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Thí sinh nộp hồ sơ thi năng khiếu theo quy định tại Mục 5.

- Thí sinh nộp Phiếu ưu tiên ngành trong nhóm ngành cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa (tầng 1 nhà I), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

        + Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

2. Thí sinh ĐKXT bằng kết quả học tập THPT

a) ĐKXT trực tuyến

Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo trình tự các bước như sau:

- Khai báo thông tin ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ: http://xthb.hau.edu.vn/DangKyXetHocBaTSDH/Index

Nộp lệ phí ĐKXT (30.000 đ/TS) theo Hướng dẫn tại đây (Lưu ý: TS không nộp lệ phí ĐKXT được coi là chưa hoàn thành nộp hồ sơ và không được xét tuyển).

           - Sau khi hoàn thành bước trên, in Phiếu ĐKXT và ký xác nhận;

            - Chuẩn bị một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin ở phần người nhận: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc;

- Nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (theo hướng dẫn dưới đây).

- Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí kèm theo Phiếu ĐKXT có chữ ký xác nhận của thí sinh và phong bì như trên về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

b) Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Hồ sơ cần nộp bao gồm:

- Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 7; (Thí sinh tham khảo mẫu ghi phiếu tại đây).

- Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin ở phần người nhận: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc.

* Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Bộ phận một cửa (tầng 1 nhà I), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

- Gửi hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (theo hướng dẫn dưới đây).

c) Thời gian nộp hồ sơ hoặc ĐKXT trực tuyến: Từ 0h00 ngày 20/4/2021 đến 18/6/2021.

        d) Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ.

           3. Thí sinh ĐKXT bằng bảo lưu điểm thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

a) Hồ sơ cần nộp bao gồm:

- Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 8nếu thí sinh ĐKXT vào các ngành có tổ hợp xét tuyển V00, H00 nộp thêm hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu theo quy định tại tại khoản 5 Điều này; thí sinh ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin ở phần người nhận: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc.

b) Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Bộ phận một cửa (tầng 1 nhà I), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

- Nộp hồ sơ qua bưu điện và nộp lệ phí ĐKXT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

+ Nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (theo hướng dẫn dưới đây);

            + Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí của ngân hàng kèm theo hồ sơ về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

c) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 18/6/2021.

d) Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ.

4. Thí sinh ĐKXT thẳng

a) Hồ sơ cần nộp bao gồm:

- Một trong các phiếu theo mẫu phiếu ở Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 hoặc Phụ lục 6 (thí sinh chọn mẫu phiếu phù hợp với trường hợp của mình dựa theo Đề án tuyển sinh trang 42-45); nếu thí sinh ĐKXT vào các ngành có tổ hợp xét tuyển V00, H00 nộp thêm hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu theo quy định tại khoản 5 Điều này; nếu thí sinh ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng theo quy định;

- Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin ở phần người nhận: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc.

b) Hình thức nộp hồ sơ:

* Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, k khoản 2 Điều 9 của Quy chế này (tương ứng với các diện xét tuyển thẳng (1), (2), (3), (4), (5) và (11) trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại Trường THPT;

* Thí sinh thuộc các diện xét tuyển thẳng còn lại nộp hồ sơ cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Bộ phận một cửa (tầng 1 nhà I), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện và nộp lệ phí ĐKXT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

+ Nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (theo hướng dẫn dưới đây);

           + Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí của ngân hàng kèm theo hồ sơ về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

c) Thời gian nộp: Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 18/6/2021.

d) Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ.

5. Thí sinh ĐKDT môn thi năng khiếu

a) Hồ sơ cần nộp bao gồm:

- Hai phiếu ĐKDT (Phiếu số1 và Phiếu số 2 ở Phụ lục 1) điền đầy đủ thông tin có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền; (Thí sinh tham khảo mẫu ghi phiếu ĐKDT năng khiếu tại đây).

- 03 (ba) ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư (01 ảnh cỡ 4x6cm, 02 ảnh cỡ 3x4cm). Cả 03 ảnh được dán vào vị trí đã được xác định trên Phiếu số 1;

- Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin ở phần người nhận: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc;

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện cần nộp thêm 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận như trên để Nhà trường gửi lại Phiếu số 2 sau khi đã xác nhận hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT;

- Bản photocopy Giấy nộp tiền lệ phí của ngân hàng nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

Nếu thí sinh đồng thời ĐKXT các ngành/chuyên ngành có tổ hợp xét tuyển V00 và các ngành có tổ hợp xét tuyển H00 thì phải nộp hai bộ hồ sơ đầy đủ các nội dung như trên.

c) Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT như sau:

- Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT tại Bộ phận một cửa (tầng 1 nhà I), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện và nộp lệ phí ĐKDT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

+ Nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (theo hướng dẫn dưới đây); 

+ Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí của ngân hàng kèm theo hồ sơ ĐKDT môn thi năng khiếu về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện chỉ được coi là hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ khi thí sinh nhận được phiếu ĐKDT số 2 có xác nhận của Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

d) Lệ phí ĐKDT và thi các môn thi năng khiếu:

- Thí sinh ĐKDT các ngành có tổ hợp xét tuyển V00:

+ Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: 360.000đ/hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 375.000đ/hồ sơ (đã bao gồm 15.000đ lệ phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2 cho thí sinh).

- Thí sinh ĐKDT các ngành có tổ hợp xét tuyển H00:

+ Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: 400.000đ/hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 415.000đ/hồ sơ (đã bao gồm 15.000đ lệ phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2 cho thí sinh). 

        e) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 18/6/2021.

 

* Nộp lệ phí ĐKDT, ĐKXT qua ngân hàng theo thông tin sau: 

            - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (chi nhánh Hà Tây);

- Số tài khoản: 4501.000.1111118;

- Chủ tài khoản: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.  

Nội dung ghi rõ: Nộp lệ phí ĐKXT/ĐKDT ……….. của thí sinh:……… (ghi rõ  loại ĐKXT/ĐKDT, họ tên - số CMND của thí sinh).  

 Ví dụ: “Nộp lệ phí ĐKDT năng khiếu của thí sinh Nguyễn Văn A - 027003123456” hoặc “Nộp lệ phí ĐKXT học bạ của TS Nguyễn Văn A - 027003123456”. 

 

 * Các mẫu phiếu ĐKDT/ĐKXT do Trường Đại học Kiến trúc phát hành, thí sinh có thể nhận bằng các hình thức sau: 

- Tải (download) mẫu phiếu tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=1H6uwmefAuPREXauZJBpxgCkihRh8iYXK&authuser=vuhongduong%40hau.edu.vn&usp=drive_fs

In phiếu đen trắng, khổ giấy A4;

  - Nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Trường, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.   

Các thông tin khác xin liên hệ: 

  • Phòng Đào tạo (phòng U112, nhà U) Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Địa chỉ: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3 854 2391; 098 261 9900
  • Email: tuyensinh@hau.edu.vn
  • Website: www.hau.edu.vn

  -----------------------------------------------------------------------------

 Một số mẫu ghi phiếu ĐKDT, ĐKXT các ngành của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 - tuyensinh.hau.edu.vn

 

 

 

 

 

Tin khác :

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ !

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 854 2391; 093 618 8538

Fax: 024.33120904

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn