Danh sách thí sinh ĐKXT đại học hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng chưa nộp lệ phí ĐKXT

Nhà trường có quyền xem xét từ chối xét tuyển đối với những thí sinh không nộp lệ phí ĐKXT theo quy định. 

Tin khác :

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ !

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 854 2391; 093 618 8538

Fax: 024.33120904

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn