Thông báo về việc điều chỉnh Danh sách phòng thi, Sơ đồ phòng thi và Giấy báo dự thi năng khiếu Khối V00

 Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh số lượng thí sinh trong phòng thi theo hướng giảm số lượng thí sinh trong mỗi phòng thi năng khiếu Khối V00 để tăng khoảng cách giữa các thí sinh.

Nhà trường đã điều chỉnh Danh sách phòng thi, Sơ đồ phòng thi và Giấy báo dự thi năng khiếu Khối V00 và được cập nhật tại đây. Nhà trường không gửi lại Giấy báo dự thi mới.

Thí sinh xem lại thông tin về phòng thi; tự in Giấy báo dự thi mới hoặc ghi lại số phòng thi mới vào trong Giấy báo dự thi đã nhận được lần đầu. Thí sinh sẽ được cán bộ Nhà trường hướng dẫn nhận phòng thi khi đến làm thủ tục dự thi, ngày 12/7/2021.

Nhà trường cảm ơn các bạn Thí sinh và rất mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

 

 

Tin khác :

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ !

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 854 2391; 093 618 8538

Fax: 024.33120904

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn