chitiet ==== /
Xét tuyển / Học bổng - tuyensinh.hau.edu.vn

Xét tuyển / Học bổng

A. XÉT TUYỂN & CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020:

Thí sinh lưu ý đọc kỹ Quy chế tuyển sinh và Thông báo của nhà trường để làm thủ tục chuẩn xác nhất.

Quy chế tuyển sinh / Thông báo số 2 / Các phụ lục đăng ký xem tại: http://tuyensinh.hau.edu.vn/quyche

Ngày 20/5/2020 Trường Đại  học Kiến trúc Hà nội đã ban hành Thông báo số 2 về việc tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Lưu ý: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ đăng ký dự thi/xét tuyển từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020. Thí sinh nộp hồ sơ sớm hơn ngày 01/6/2020 hoặc muộn hơn ngày 31/7/2020 đều không được chấp nhận.

Thông tin tuyển sinh số 02

Thông tin tuyển sinh số 01

B. HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN:

I - ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

1. Những người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005, Pháp lệnh số 04/2012/PL- UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đén ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Con của anh hùng lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; người được hưởng các chính sách như thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đọc hóa học.

2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế. Cụ thể:

+ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

+ Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định

của Thủ tướng Chính Phủ.

3. Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chuẩn hộ nghèo và cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

4. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Người thiểu số rất ít người bao gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thẻn, Chứt, Lự, Ngái, Chút, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu.

+ Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn: sinh viên xem cụ thể các văn bản quy định Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn tại thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/05/2014.

Khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình thì đối tượng thuộc phạm vi các xã , thôn đó không được hưởng chế độ kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ

Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên viên chức mà Cha hoặc Mẹ bị tai nạn lao động, hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

 

Tin khác :

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.385.423.91;

Hotline: 0982.619.900

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn