Kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá 2020-2025

 Các bạn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020, sau khi làm thủ tục nhập học trong các ngày 12, 13/10/2020 (xem chi tiết trong Thông báo nhập học) sẽ phải tham gia học tập Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá 2020-2025.

Kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên của từng Khoa/Viện được thể hiện dưới đây.

Lưu ý: Các bạn phải tham gia đầy đủ và đúng giờ tất cả các buổi học trong kế hoạch.

 

Tin khác :

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ : Phòng U108, U110, U112, U114, Tầng 1,Nhà U, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10, Đường NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.385.423.91;

Hotline: 0982.619.900

E-mail: tuyensinh@hau.edu.vn