• Workshop Dự án “Đổi mới quản trị Đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA)

    Sáng 02/3/2020 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra workshop lần 2 - 3 - 4 thuộc Dự án “Đổi mới quản trị Đại học tại Đông Nam Á - PURSEA”. Đây là một trong số các dự án Erasmus + KA2 do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm tăng cường năng lực cho các Trường Đại học.
    19/03/2020 12:02:24